CAD OUTLET

R3D3 – Rama 3D 12

367,00  451,41 

Program R3D3-Rama 3D służy do przeprowadzania obliczeń statycznych płaskich i przestrzennych układów prętowych. Dzięki wygodnemu i przejrzystemu interfejsowi użytkownika program można wykorzystywać nie tylko w projektowaniu, ale i do celów edukacyjnych. Program umożliwia intuicyjne, graficzne wprowadzanie elementów modelu statycznego. Dostępne są generatory podstawowych konstrukcji. W programie zawarta jest biblioteka stalowych przekrojów walcowanych i zimnogiętych, elementów żelbetowych i drewnianych. Narysowanie dość skomplikowanego układu to kwestia minut, obliczenia i prezentacja danych odbywają się w czasie rzeczywistym (dla niedużych układów do stu prętów). Program umożliwia łatwe wprowadzanie płaskich układów prętowych, niewielkich, złożonych z kilku prętów układów przestrzennych, jak i dużych struktur 3D zawierających setki prętów i węzłów. Dzięki temu możliwe jest liczenie takich układów konstrukcyjnych, jak np: ramy wielokondygnacyjne i wielonawowe, kratownice płaskie i przestrzenne, wieże kratowe, powierzchniowe struktury prętowe, ruszty prętowe, belki jedno i wieloprzęsłowe, blachownice, stalowe dźwigary skrzynkowe, kratownice płaskie i przestrzenne, ramy płaskie i przestrzenne, wielokondygnacyjne i wielonawowe, hale stalowe z transportem suwnicowym, wieże kratowe, ruszty i belki zakrzywione w planie, płaskie i przestrzenne konstrukcje więźb dachowych, przekrycia strukturalne, konstrukcje cięgnowe, elementy na mimośrodzie, łuki kratowe i lite o łamanej krzywiźnie kołowej lub parabolicznej, przekrycia i kopuły geodezyjne, prętowe konstrukcje wsporcze.

Wyniki prezentowane są na ekranie w postaci graficznej oraz numerycznej.

WYMAGANIA SYSTEMOWE

 • Procesor Intel Core 2 Duo lub AMD Athlon II (zalecany min. Intel Core i5-6500)
 • 3 GB pamięci operacyjnej (zalecane min. 12 GB i system 64-bit)
 • 3 GB wolnego miejsca na dysku (zalecany dysk SSD)
 • karta graficzna kompatybilna z OpenGL, 1GB RAM
 • system: Windows 10 lub Windows 8.1 lub Windows 7 SP1 (zalecany Windows 10 64-bit)

 

Opis

Czym jest program R3D3 Rama 3D v.12?

Program R3D3-Rama 3D służy do przeprowadzania obliczeń statycznych płaskich i przestrzennych układów prętowych. Dzięki wygodnemu i przejrzystemu interfejsowi użytkownika program można wykorzystywać nie tylko w projektowaniu, ale i do celów edukacyjnych. Program umożliwia intuicyjne, graficzne wprowadzanie elementów modelu statycznego. Dostępne są generatory podstawowych konstrukcji. W programie zawarta jest biblioteka stalowych przekrojów walcowanych i zimnogiętych, elementów żelbetowych i drewnianych. Narysowanie dość skomplikowanego układu to kwestia minut, obliczenia i prezentacja danych odbywają się w czasie rzeczywistym (dla niedużych układów do stu prętów). Program umożliwia łatwe wprowadzanie płaskich układów prętowych, niewielkich, złożonych z kilku prętów układów przestrzennych, jak i dużych struktur 3D zawierających setki prętów i węzłów. Dzięki temu możliwe jest liczenie takich układów konstrukcyjnych, jak np: ramy wielokondygnacyjne i wielonawowe, kratownice płaskie i przestrzenne, wieże kratowe, powierzchniowe struktury prętowe, ruszty prętowe itp. Wyniki prezentowane są na ekranie w postaci graficznej oraz numerycznej. Widok roboczy ekranu graficznego oraz widok 3D układu można płynnie przesuwać, powiększać i obracać – można obejrzeć go z dowolnej pozycji w rzucie prostokątnym i perspektywie. Istnieje możliwość eksportu danych do programów CAD i wyników do formatu RTF akceptowanego przez większość edytorów tekstu. Dodatkowo można zapisać animację deformacji układu. Główną zaletą programu poza jego merytorycznym zakresem, oczywistym i tym mniej znanym (cięgna, mimośrody, teoria II rzędu, obciążania ruchome, powierzchniowe i kombinatoryka wg norm PN i PN-EN) jest szybkość tworzenia modelu przestrzennego konstrukcji. Efekt taki dają narzędzia precyzyjnego modelowania takie jak: punkty przyciągania, śledzenie, praca na podrysach, użycie generatorów konstrukcji oraz wczytywanie modelu czy też kształtów przekrojów z plików DXF. Wszystkie z nich działają na modelu 3D i miejscami są lepiej pomyślane niż podobne funkcje w programach graficznych CAD 3D (grafika wektorowa). Program zawiera również wiele przystosowań ułatwiających pracę z dużymi modelami prętowymi (ukrywanie, grupowanie, widokowanie itp.). Przy opisanych powyżej możliwościach pozostaje on nadal intuicyjny, przyjazny i prosty w obsłudze.

Główne cechy i możliwości programu R3D3-Rama 3D 12:

 • Obliczenia statyczne płaskich i przestrzennych układów prętowych o stałym i zmiennym przekroju pręta na długości.
 • Możliwość w pełni graficznego zadawania i modyfikacji danych jedynie na płaszczyźnie 2D ekranu, z możliwością przełączania się między płaszczyznami prostopadłymi 3D.
 • Możliwość pełnego zapisywania i odczytywania geometrii układów statycznych (płaskich i przestrzennych) do plików DXF oraz praca na przestrzennym podrysie z pliku DXF.
 • Funkcja wczytywania podrysu z pliku DXF i praca na podrysie.
 • Funkcja zamiany prętów układu na podrys.
 • Możliwość wczytywania podrysów dachów z systemu ArCADia oraz automatyczna generacja konstrukcji połaci dachowych.
 • Możliwość precyzyjnego określania współrzędnych względnych z klawiatury w układzie kartezjańskim i biegunowym.
 • Możliwość włączenia podpowiedzi kontekstowych, wyświetlanych przy kursorze dla operacji graficznych.
 • Możliwość przełączania między perspektywą a rzutem równoległym.
 • Powiększanie i przesuwanie układu oraz jego dowolne obracanie w czasie rzeczywistym.
 • Możliwość rysowania układów prętowych polilinią o węzłach sztywnych lub przegubowych.
 • Zaawansowany tryb śledzenia przy wprowadzaniu nowych elementów do układu.
 • Narzędzia wzorowane na aplikacjach CAD, wykorzystujące przyciąganie do istniejących węzłów, punktów środkowych prętów, prostopadłych, punktów bliskich na prętach, punktów przecięcia prętów, punktów przyłożenia obciążenia i punktów zdefiniowanej siatki wraz z elementami śledzenia.
 • Możliwości dodawania elementów w nowym trybie „orto” na jednej z płaszczyzn głównych lub w trybie przestrzennym.
 • Możliwość włączenia podglądu 2D, przekroju wprowadzanego pręta w płaskim i przestrzennym trybie wprowadzania elementów.
 • Możliwość blokowania ekranu graficznego przy dowolnym ustawieniu edytowanego układu.
 • Grupowe możliwości modyfikacji węzłów, podpór, prętów i obciążeń.
 • Możliwość edycji elementów układu z poziomu „drzewa projektu”.
 • Wzorowane na aplikacjach narzędzia CAD do edycji wprowadzonych danych, takie jak: kopiowanie, wielokrotne kopiowanie w kierunku zadanego wektora (z ciągnięciem lub bez oraz ze skalowaniem lub bez), odsuwanie, przesuwanie, wydłużanie, usuwanie prętów i węzłów, obracanie, odbicia lustrzane, wyrównywanie węzłów, cofanie i przywracanie wprowadzonych zmian.
 • Możliwość zesztywniania dowolnych grup prętów w węźle oraz prętów i podpór.
 • Możliwość grupowania prętów i łatwej selekcji grup prętów.
 • Możliwość selekcji prętów we wskazanej płaszczyźnie.
 • Możliwość podziału pręta węzłami na części z zachowaniem obciążeń.
 • Możliwość scalania prętów współliniowych z zachowaniem obciążeń.
 • Możliwość kopiowania części lub całości układu przez schowek między różnymi projektami i w ramach jednego projektu.
 • Możliwość ustawiania, obracania i zmiany kierunku układu lokalnego pręta.
 • Funkcja pomiaru odległości w projekcie oraz kąta między dwoma dowolnymi prętami układu.
 • Manager profili prętów ze zdefiniowaną biblioteką profili stalowych, żelbetowych, drewnianych oraz możliwością rozszerzania biblioteki o własne profile i złożenia profili w danym projekcie.
 • Możliwość tworzenia przekrojów prętów o dowolnym kształcie, docinanie przekrojów pojedynczych, kopiowanie, obracanie, przesuwanie części składowych przekroju złożonego.
 • Możliwość automatycznego wyrównania osi głównych do układu lokalnego pręta.
 • Możliwość wczytywania geometrii przekroju pręta z pliku DXF.
 • Automatyczne obliczanie wszystkich możliwych charakterystyk przekroju w układzie osi lokalnych i głównych, łącznie z wyznaczaniem rdzenia przekroju.
 • Możliwość definiowania i obliczania prętów o zmiennej geometrii.
 • Wyznaczanie momentów statycznych dowolnych części odciętych przekroju w układzie osi głównych.
 • Biblioteki predefiniowanych parametrów materiałowych w pliku XML, zawierające: stal, drewno lite i klejone, aluminium, betony oraz możliwość zapisu i edycji materiałów użytkownika.
 • Możliwość tworzenia układów hybrydowych ze względu na materiał.
 • Obciążenia: siły skupione, momenty skupione, obciążenia ciągłe, momenty ciągłe, podgrzanie pręta, różnica temperatur, siły skupione węzłowe, osiadanie podpór, obroty podpór.
 • Obciążenia zadawane w grupach obciążeń stałych i zmiennych (pojedynczych lub multi) z możliwością określania współczynników obciążenia.
 • Możliwość ustawiania poszczególnych grup obciążeń jako aktywne lub nieaktywne (nieuwzględniane podczas obliczeń), widoczne lub niewidoczne.
 • Możliwość grupowej edycji obciążeń prętowych i węzłowych.
 • Możliwość zadawania i edycji obciążeń powierzchniowych równomiernych i trapezowych oraz rozkład obciążeń powierzchniowych na obciążenia prętowe i węzłowe.
 • Identyfikacja obciążeń powielonych z możliwością usuwania duplikatów lub ich scalania.
 • Możliwość zadawania, obliczania i wizualizacji wyników dla zdefiniowanych grup obciążeń ruchomych.
 • Możliwość określania wzajemnych zależności między grupami obciążeń, wykorzystywanych przy budowaniu obwiedni z automatycznym sprawdzaniem ich poprawności.
 • Możliwość dodatkowego zadawania własnych kombinacji użytkownika.
 • Możliwość włączania i wyłączania aktywności zdefiniowanych kombinacji.
 • Możliwość tworzenia i zapisywania w projekcie własnych widoków układu.
 • Możliwość wprowadzenia do projektu wymiarów: pionowych, poziomych i równoległych.
 • Automatyczne uwzględnianie ciężaru własnego.
 • Pełny zestaw typów podpór z możliwością określania ich sprężystości.
 • Generatory parametryczne konstrukcji: przestrzennych ram prostokątnych, łuków (parabolicznych i kołowych), kratownic płaskich, drewnianych wiązarów dachowych, wież przestrzennych i przekryć geodezyjnych.
 • Możliwość definiowania prętów typu cięgno i wykonywania obliczeń statycznych dla układów zawierających cięgna dla poszczególnych grup obciążeń i zdefiniowanych kombinacji.
 • Możliwość definiowania w układzie prętów na mimośrodzie (jednostronnym lub dwustronnym) z równolegle przesuniętą osią pręta.
 • Możliwość selekcji grup prętów, elementów wymiarowych i grup obciążeń, bezpośrednio z poziomu „drzewa projektu”.
 • Możliwość filtrowania i selekcji poszczególnych typów obiektów projektu po zadanych parametrach filtrowania.
 • Możliwość oczyszczania i weryfikacji utworzonego modelu projektu.
 • Wyniki dla poszczególnych grup obciążeń, dowolnej kombinacji grup obciążeń i zdefiniowanej kombinacji oraz obwiednia wyliczana automatycznie przez program.
 • Funkcja zapamiętywania wyników ostatnio wykonanych obliczeń statycznych układu.
 • Możliwość wykonywania obliczeń statycznych według teorii II rzędu.
 • Możliwość wizualizacji kierunków i wartości reakcji podporowych.
 • Odrębne zasady definicji grup i oddziaływań oraz automatycznej budowy kombinatoryki dla obliczeń statycznych według Polskich Norm i Eurokodów PN-EN.
 • Wyznaczanie pełnej obwiedni naprężeń normalnych oraz obliczanie naprężeń normalnych dla poszczególnych grup i sumy grup obciążeń, kombinacji i obwiedni.
 • Możliwość wizualizacji schematu statycznego, budującego wskazane ekstremum obwiedni.
 • Wyznaczanie wykresu naprężeń normalnych, stycznych i zredukowanych w dowolnym punkcie na przekroju pręta.
 • Znajdowanie na przekroju pręta miejsca występowania maksymalnego naprężenia zredukowanego.
 • Szybki podgląd struktury w widoku 3D, pozwalający na selekcję prętów o przekroczonych dopuszczalnych naprężeniach normalnych.
 • Możliwość wizualizacji wyników sił wewnętrznych, reakcji, deformacji i naprężeń normalnych na ekranie monitora (dla całego układu i pojedynczego pręta).
 • Funkcja wyświetlania i wygaszania wartości sił wewnętrznych, naprężeń i przemieszczeń na wykresach globalnych, na ekranie graficznym, dla wartości ekstremalnych oraz dla wybranych punktów użytkownika na zakładce Wyniki.
 • Funkcja tworzenia raportu RTF z widoku ekranu graficznego układu z wykresami sił wewnętrznych, naprężeń.
 • Możliwość ukrywania części struktury projektu na etapie edycji danych i przeglądania wyników.
 • Wizualizacja deformacji układu – animacja w czasie rzeczywistym.
 • Tworzenie wielu różnych raportów zawierających wyniki tabelaryczne i graficzne w formacie RTF.
 • Możliwość dowolnego ustawiania zakresu raportu i jego formy (czcionki, ramki itp.).
 • Zwięzła forma raportów.
 • Szerokie możliwości modyfikacji interfejsu, ustawień programu i projektu oraz sposobu prezentacji danych i wyników.
 • Możliwość przełączania wersji językowej programu (polska, angielska, niemiecka) w trakcie pracy programu.
 • Możliwość tworzenia grup podpór.
 • Funkcja sprawdzania dostępności nowych wersji programu.

Podręcznik do programu R3D3 Rama 3D w wersji 12.0 (wersja papierowa – ponad 500 stron) zawiera szczegółowy opis funkcjonalny programu statycznego.