CAD OUTLET

Konstruktor 6 PN- STD

890,00  1 094,70 

Konstruktor jest modułowym systemem wspomagającym pracę projektanta konstrukcji. Program obecny na rynku od 2000 r., systematycznie modyfikowany oraz poszerzany o coraz to nowe moduły stał się najczęściej wykorzystywanym programem komputerowym przez polskich konstruktorów budowlanych. Konstruktor jest prekursorem innowacyjnej idei programu zbudowanego ze współpracujących ze sobą modułów, które jednocześnie mogą działać niezależnie od siebie. Pozwala to użytkownikowi na racjonalny wybór i zakup poszczególnych modułów w zależności od aktualnych potrzeb.

Pakiet zawiera moduły Konstruktor 6 PN – STD:

o Moduł podstawowy + obciążenia
o Belka żelbetowa
o Słup żelbetowy
o Belka stalowa
o Słup stalowy
o Fundamenty bezpośrednie

WYMAGANIA SYSTEMOWE

  • Procesor Intel Core 2 Duo lub AMD Athlon II
  • 3 GB pamięci operacyjnej
  • 3 GB wolnego miejsca na dysku
  • karta graficzna kompatybilna z OpenGL, 1GB RAM
  • system: Windows 10 lub Windows 8.1 lub Windows 7 SP1 (zalecany Windows 10 64-bit)

 

Opis

Program Konstruktor ma na celu wspieranie architektów i inżynierów budownictwa w projektowaniu konstrukcji budowlanych. Swą tematyką obejmuje obliczanie i wymiarowanie wg aktualnych przepisów normowych konstrukcji stalowych, konstrukcji żelbetowych, konstrukcji murowych, konstrukcji drewnianych, zawiera moduły z geotechniki oraz fizyki budowli. Program Konstruktor jest obecny na rynku od kilku lat. Początkowo znalazły się w nim moduły do obliczeń statycznych (układy prętowe 2D) i wymiarowania konstrukcji żelbetowych i stalowych (belka, słup, fundamenty, płatew). W dalszej kolejności były wprowadzanie moduły z geotechniki (Stateczność skarp i zboczy, Pale) oraz konstrukcji drewnianych (Wiązary drewniane). Jednocześnie sukcesywnie dodawane w poszczególnych modułach obsługę rysunków DXF. W przyszłości chcielibyśmy rozszerzać tą ofertę, tak aby program mógł wspomagać konstruktora na każdym etapie jego pracy. Każdy z modułów programu można nabyć niezależnie. Daje to zatem szansę stworzenia optymalnego dla siebie programu konstrukcyjnego, który będzie można stale rozszerzać w miarę powiększających się potrzeb. Konstruktor jest programem nadrzędnym, zarządzającym pozostałymi modułami. Jest on jedynym programem który zawsze wchodzi w skład pozostałych. Moduł zarządzający jest konieczny przy pierwszym zakupie jakiegokolwiek modułu programu Konstruktor. W skład modułu zarządzającego wchodzi moduł „Obciążenia”.

PAKIET KONSTRUKTOR 6 PN – STD

o Moduł podstawowy + obciążenia
o Belka żelbetowa
o Słup żelbetowy
o Belka stalowa
o Słup stalowy
o Fundamenty bezpośrednie

Konstruktor – Moduł zarządzający + obciążenia PN-EN

Moduł ogólny Konstruktora to program do zarządzania projektami, nadzoru nad ich strukturą, oraz archiwizacji wykonanych obliczeń. Dodatkowo odpowiada on za przekazywanie danych i wyników między poszczególnymi elementami systemu. W skład programu wchodzą elementy do przeglądania i drukowania wyników obliczeń z poszczególnych modułów systemu. Program wyposażono w funkcje optymalizacji w zakresie ekonomii wydruku oraz narzędzia przeszukiwania, w postaci „drzewa projektu”. Moduł zarządzający posiada zintegrowaną funkcjonalność modułu Obciążenia i Obciążenia Eurokod PN-EN. Funkcjonalność tych modułów pozwala na wykonywanie tabelarycznych zestawień obciążeń z wykorzystaniem podstawowych norm obciążeniowych. Moduły służą do wyznaczania obciążeń stałych, zmiennych, obciążenia śniegiem i wiatrem wg najnowszych norm PN oraz Eurokodowych PN-EN, a także odpowiadających im współczynników obciążenia.

Podstawowe zadania modułu:

• Zarządzanie projektami (tworzenie, usuwanie, modyfikacje, archiwizacja).
• Integracja i wymiana danych między modułami.
• Zarządzanie elementami projektu (tworzenie, np. usuwanie elementów typu słup, rama, belka itp.)
• Graficzna prezentacja struktury projektu.
• Przekazywanie danych geometrycznych, obciążeń i wyników między , elementami (technika przeciągnij i upuść)
• Generowanie raportów w formacie własnym i HTML(czytanym przez MS Word), komunikacja z przeglądarką raportów.
• Wyznaczanie obciążeń stałych, zmiennych, obciążenia śniegiem, oblodzeniem, wiatrem oraz obciążenia pojazdami według norm PN.
• Wyznaczanie obciążeń stałych, zmiennych, obciążenia śniegiem i wiatrem według najnowszych norm Eurokodowych PN-EN, a także odpowiadających im współczynników obciążenia.

Zobacz pełny opis na stronie producenta >>

Konstruktor – Belka żelbetowa

Moduł należy do grupy programów wspomagających projektowanie i obliczenia konstrukcji żelbetowych. Program umożliwia analizę statyczną i wymiarowanie (stan graniczny nośności i użytkowania) wieloprzęsłowych, ciągłych belek żelbetowych, o dowolnym przekroju i dowolnym schemacie statycznym (z uwzględnieniem podpór sprężystych), oraz automatycznym doborem zbrojenia. Wymiarowanie wykonywane jest wg najnowszej normy: PN-B-03264: 2002. Program umożliwia prowadzenie pełnej kombinatoryki obciążeń. Zbrojenie podłużne i poprzeczne belki dobierane jest z warunku nośności oraz ze względu na rysy ukośne i prostopadłe do osi elementu. Przy doborze zbrojenia na zginanie i ścinanie uwzględniane są także wszystkie podstawowe warunki konstrukcyjne. W module sprawdzane jest również ugięcie całej belki w stanie zarysowanym. Program wymiaruje elementy belkowe policzone w Ramie 2D. Na bazie wykonanych obliczeń statycznych i wymiarowania program może wykonać automatycznie rysunek wykonawczy w formacie DXF.

Opcja automatycznego rysunku wykonawczego (w formacie DXF) do modułu Konstruktor – Belka żelbetowa, pozwala na automatyczne wykonanie na podstawie obliczeń statycznych i wymiarowania, pełnego rysunku konstrukcyjnego ciągłych belek żelbetowych o przekroju prostokątnym, teowym, półteowym i dwuteowym z uwzględnieniem jedno lub dwustronnych wsporników. Rysunek zawiera: schemat statyczny belki, widok zbrojenia, wszystkie charakterystyczne przekroje, „wyrzucone zbrojenie” , wykaz stali zbrojeniowej oraz wszystkie niezbędne opisy i wymiarowania.

Zobacz pełny opis na stronie producenta >>

Konstruktor – Słup żelbetowy + DXF

Moduł Słup żelbetowy należy do grupy programów wspomagających projektowanie i obliczenia konstrukcji żelbetowych. Program umożliwia analizę statyczną, wymiarowanie i sprawdzanie nośności słupów żelbetowych o dowolnym kształcie przekroju, dwukierunkowo mimośrodowo ściskanych. Wymiarowanie wykonywane jest wg normy: PN-B-03264: 2002. Sprawdzanie nośności słupów w dwukierunkowym stanie obciążenia z wykorzystaniem dokładnej metody normowej i uwzględnieniem wpływu smukłości. Moduł umożliwia wyznaczanie długości wyboczeniowej wg PN-B-03264: 2002. Możliwość dowolnego definiowania schematu podparcia i dowolnego obciążenia słupa. Program wymiaruje elementy słupowe policzone w module Rama 2D.

Program Konstruktor – Słup żelbetowy można rozszerzyć o opcję automatycznego rysunku wykonawczego (w formacie DXF) przez zakup odpowiedniego modułu Rysunki DXF. Pozwala on na automatyczne wykonanie na podstawie obliczeń statycznych i wymiarowania, pełnego rysunku konstrukcyjnego słupów żelbetowych o przekroju prostokątnym. Program wykonuje rysunki słupów pośredniej lub ostatniej kondygnacji z uwzględnieniem występowania rygli jedno lub dwustronnych oraz zmniejszonej szerokości słupa wyższej kondygnacji. Rysunek zawiera: dwa widoki zbrojenia, charakterystyczny przekrój słupa, „wyrzucone zbrojenie” , wykaz stali zbrojeniowej oraz wszystkie niezbędne opisy i wymiarowania.

Zobacz pełny opis na stronie producenta >>

Konstruktor – Belka stalowa

Moduł Belka stalowa należy do grupy programów wspomagających projektowanie i obliczenia konstrukcji stalowych. Program umożliwia analizę statyczną, wymiarowanie i sprawdzanie nośności (stan graniczny nośności i użytkowania) dowolnie obciążonych, stalowych belek wieloprzęsłowych wykonanych z profili walcowanych. Wymiarowanie wykonywane jest wg normy: PN-90/B-03200. Moduł umożliwia prowadzenie pełnej kombinatoryki obciążeń. Dodatkowo sprawdzana jest nośność środnika nad podporami i pod siłami skupionymi.

Zobacz pełny opis na stronie producenta >>

Konstruktor – Słup stalowy

Moduł Słup stalowy należy do grupy programów wspomagających projektowanie i obliczenia konstrukcji stalowych. Moduł umożliwia analizę statyczną i wymiarowanie jednogałęziowych słupów stalowych, dwukierunkowo ściskanych i rozciąganych mimośrodowo, sprawdzanie wszystkich warunków nośności z uwzględnieniem możliwości zwichrzenia, utraty stateczności oraz wykorzystaniem rezerwy plastycznej. Podczas wymiarowania uwzględnia również sprawdzanie ścinania. Wymiarowanie wykonywane jest wg normy: PN-90/B-03200. Możliwość dowolnego definiowania schematu podparcia i dowolnego obciążenia słupa. Moduł pozwala na wprowadzanie stalowych przekrojów blachownicowych. Program wymiaruje stalowe elementy prętowe policzone w module Rama 2D.

Zobacz pełny opis na stronie producenta >>

Konstruktor – Fundamenty bezpośrednie + DXF

Moduł należy do grupy programów wspomagających projektowanie i obliczenia konstrukcji żelbetowych oraz zagadnień z geotechniki. Program umożliwia sprawdzanie nośności gruntu w poziomie posadowienia i na poszczególnych warstwach, obliczania naprężeń w narożach fundamentu, wymiarowania podstawy na zginanie, sprawdzania stateczności lokalnej na obrót i przesuw, sprawdzenia nośności na przebicie oraz analizy osiadań posadowień bezpośrednich z uwzględnieniem uwarstwienia gruntu i pracy przestrzennej fundamentu. Program pozwala na obliczanie stóp prostopadłościennych, trapezowych, kielichowych, schodkowych, okrągłych i ław fundamentowych. Uwzględnione normy: PN-83/B-03020 i PN-B-03264: 2002. Przy sprawdzaniu stateczności program umożliwia uwzględnienie tarcia i oporu bocznego zasypki. Program pozwala na pobieranie gotowych zestawów obciążeń z modułu Rama 2D.

Opcja automatycznego rysunku wykonawczego (w formacie DXF) do modułu Konstruktor – Fundamenty bezpośrednie pozwala na automatyczne wykonanie na podstawie obliczeń statycznych i wymiarowania, pełnego rysunku konstrukcyjnego ław fundamentowych, stóp prostopadłościennych, trapezowych, schodkowych, kielichowych i okrągłych. Rysunek zawiera: rzut fundamentu, dwa prostopadłe przekroje pionowe fundamentu, przekrój zbrojenia wyprowadzonego do słupa, „wyrzucone zbrojenie” , wykaz stali zbrojeniowej oraz wszystkie niezbędne opisy i wymiarowania. W module automatycznie ustalana jest długość prętów wyprowadzanych do słupa potrzebna do zakotwienia zbrojenia.

Zobacz pełny opis na stronie producenta >>