CAD OUTLET

I.T.I. 4 – BUDOWNICTWO

490,00  602,70 

I.T.I. – INTERAKTYWNE TABLICE INŻYNIERSKIE  to podręczny kalkulator dla inżynierów, jest to kompendium wiedzy zawierające narzędzia niezbędne w pracy inżyniera, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb branży budowlanej. Program zaprojektowany został jako zestaw mniejszych i większych modułów podzielonych na grupy tematyczne. W skład tablic wchodzą zarówno niewielkie aplikacje odpowiadające zbiorom tabel w różnych źródłach książkowych, najnowszych normach itp, oraz proste programy liczące z różnych dziedzin wiedzy inżynierskiej.

I.T.I. 4 – BUDOWNICTWO składa się z trzech części BASIC, BUDOWNICTWO OGÓLNE i KONSTRUKCJE, łączenie jest to 88 modułów w tym 36 modułów związanych z normami budowlanymi.

WYMAGANIA SYSTEMOWE

 • Procesor Intel Core 2 Duo lub AMD Athlon II
 • 3 GB pamięci operacyjnej
 • 3 GB wolnego miejsca na dysku
 • karta graficzna kompatybilna z OpenGL, 1GB RAM
 • system: Windows 10 lub Windows 8.1 lub Windows 7 SP1

 

Opis

I.T.I. 4 – BUDOWNICTWO  składa się z trzech modułów

 • I.T.I – BASIC

 • I.T.I – BUDOWNICTWO OGÓLNE

 • I.T.I – KONSTRUKCJE

 

W skład modułu I.T.I – BASIC wchodzą następujące moduły obliczeniowe

Podręczne

 • Obliczanie rat kredytowych
 • Przeliczanie jednostek
 • Kalkulator

Matematyka

 • Rozwiązywanie układów równań do 5 niewiadomych.
 • Znajdowanie pierwiastków wielomianów do 20 stopnia.
 • Operacje na macierzach.
 • Charakterystyki geometryczno-wytrzymałościowe 32 figur płaskich.
 • Charakterystyki geometryczne 18 podstawowych brył.
 • Statystyka.
 • Transformacja układu współrzędnych.
 • Wzory matematyczne.
 • Wykresy funkcji.
 • Obliczanie całki oznaczonej z funkcji w zadanym przedziale.

Budownictwo

 • Belki jednoprzęsłowe. (24 schematy)
 • Tablica profili stalowych.
 • Tarcica iglasta według PN-75/D-96000.
 • Geometria schodów.
 • Parametry elementów murowych drobnowymiarowych.
 • Obliczanie współczynnika przenikania ciepła przegród.
 • Wyznaczanie parametrów gruntów według PN-81/B-03020.

 

W skład modułu I.T.I – BUDOWNICTWO OGÓLNE

To moduły moduły obejmujące takie zagadnienia jak: zbieranie obciążeń wg norm PN, obliczanie statyki belek i ram, podstawowe wymiarowania w stali drewnie i żelbecie oraz sprawdzanie fundamentów bezpośrednich, znajdziemy wśród nich następujące zagadnienia i kalkulatory obliczeniowe.

Obciążenia

 • Obciążenia stałe według PN-82/B-02001.
 • Obciążenia użytkowe według PN-82/B-02003 (obciążenia technologiczne i montażowe).
 • Obciążenia użytkowe według PN-82/B-02003 (ciężary objętościowe)
 • Obciążenie oblodzeniem wg PN-87/B-02013.
 • Obciążenie pojazdami wg PN-82/B-02004.
 • Obciążenie wiatrem wg PN-77/B-02011+aktualizacja Az1 z 2009r.
 • Obciążenie śniegiem wg PN-80/B-02010.
 • Rozkład obciążeń na dachu.

Statyka

 • Profile złożone.
 • Belki ciągłe (16 schematów).
 • Rama prostokątna (12 schematów).

Stal

 • Śruby, nity i akcesoria.
 • Blachy trapezowe.
 • Klasy właściwości mechanicznych śrub według PN-90/B-03200.
 • Ściskanie osiowe według PN-90/B-03200.
 • Rozciąganie osiowe według PN-90/B-03200.
 • Zginanie dwukierunkowe według PN-90/B-03200.
 • Zginanie dwukierunkowe ze ściskaniem według PN-90/B-03200.
 • Zginanie dwukierunkowe z rozciąganiem według PN-90/B-03200.

Żelbet

 • Dobór zbrojenia płyt.
 • Stropy gęstożebrowe Teriva (4.0/1/2/3; 6.0; 8.0).
 • Długość haków według PN-B-03264: 2002.
 • Długość zakotwienia według PN-B-03264: 2002.
 • Rozkład zbrojenia w belce według PN-B-03264: 2002.
 • Schody płytowe.
 • Ściskanie mimośrodowe według PN-B-03264: 2002.
 • Zginanie według PN-B-03264: 2002.

Drewno

 • Wyznaczanie sił normalnych w krokwiach.
 • Dachy jętkowe.
 • Zginanie z siłą osiową według PN-B-03150: 2000.
 • Ściskanie mimośrodowe według PN-B-03150: 2000.

Grunty

 • Nośność gruntu jednorodnego pod stopą fund. wg PN-81/B-03020.
 • Nośność gruntu jednorodnego pod ławą fund. wg PN-81/B-03020.

Inne

 • Parametry materiałów (stale, żelbet, drewno) w/ starych i nowych norm.

W skład modułu I.T.I – KONSTRUKCJE

To moduły obejmujące takie zagadnienia jak: zbieranie obciążeń wg norm PN-EN, obliczanie statyki łuków cięgien i płyt, zagadnienia stateczności, zaawansowane wymiarowania w stali drewnie i żelbecie wg norm PN i PN-EN oraz kilka tematów geotechnicznych. Znajdziemy wśród nich następujące zagadnienia i kalkulatory obliczeniowe.

Obciążenia

 • Obciążenia stałe według PN-EN 1991-1-1: 2004 Eurokod 1.
 • Obciążenia użytkowe według PN-EN 1991-1-1: 2004 Eurokod 1.
 • Obciążenia śniegiem wg PN-EN 19991-1-3:2005 Eurokod 1.
 • Obciążenie wiatrem według PN-EN 1991-1-4.

Statyka

 • Stateczność prętów (12 schematów).
 • Łuki paraboliczne (12 schematów).
 • Cięgna (5 schematów złożonych).
 • Długości wyboczeniowe słupa o skokowo zmiennej sztywności (2 schematy).
 • Płyty prostokątne (11 schematów w tym 9 złożonych).
 • Płyty okrągłe (15 schematów).

Stal

 • Typy i oznacz
  enia spoin wg PN-EN 29692.
 • Długość wyboczeniowa słupów stalowych.
 • Połączenie nakładkowe ścinane według PN-90/B-03200.
 • Połączenie nakładkowe spawane rozciągane osiowo w
  edług PN-90/B-03200.

 

Żelbet:

 • Rysy prostopadłe według PN-B-03264: 2002.
 • Długość obliczeniowa słupa według PN-B-03264: 2002:
 • Ugięcia stropu płytowo-słupowego; Metoda CEB.
 • Efektywna szerokość półki w przekrojach teowych.
 • Klasy ekspozycji według PN-B-03264: 2002.
 • Wysokość użyteczna przekroju według PN-B-03264: 2002.
 • Ściskanie ze zginaniem według PN-EN 1992-1-1
 • Zginanie jednokierunkowe według PN-EN 1992-1-1

 

 

 

Drewno:

 • Dźwigary dwutrapezowe według PN-B-03150: 2000.
 • Dźwigary jednotrapezowe według PN-B-03150: 2000.
 • Belki złożone z zastosowaniem łączników mech. według PN-B-03150: 2000.


Grunty :

 • Ustalanie współczynników Win
 • klera dla fundamentów.
 • Współczynniki Winklera dla różnych materiałów.
 • Naprężenia maksymalne pod fundamentem z uwzględnieniem odrywania.
 • Grodzice (ścianki szczelne).
 • Głębokość zabicia ścianki szczelnej.

Inne

 • Pochylenia połaci dachowych według PN-89/B-02361.
 • Wytrzymałość charakterystyczna muru na ściskanie wg PN-B-03002: 2007.
 • Nadproża okienne i drzwiowe.
 • Właściwości mechaniczne materiałów.