CAD OUTLET

ArCADia-TERMOCAD ŚCHE 8

1 780,00  2 189,40 

Program w wersji ArCADia-TERMOCAD ŚCHE umożliwia wykonywanie świadectw wszystkich budynków z uwzględnieniem chłodzenia oraz oświetlenia zgodnie z rozporządzeniem MIiR z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej.

Program daje możliwość wykonania świadectwa metodą obliczeniową lub zużyciową. Projektant pracujący w programie ArCADia-TERMOCAD może wykonać świadectwo energetyczne budynku metodą zużyciową dla każdego, nie tylko mieszkalnego, rodzaju budynku jedno- lub wielofunkcyjnego spełniającego wymagania podane w rozporządzeniu MIiR
z 27.02.2015 r. Zastosowanie metody zużyciowej pozwala na wyznaczenie świadectwa charakterystyki energetycznej
w oparciu o faktycznie zużytą ilość energii, jeżeli:

 • ciepło na potrzeby ogrzewania lub c.w.u. jest dostarczane z sieci ciepłowniczej lub gazowej,
 • zużycie ciepła, gazu ziemnego, c.w.u. rozlicza się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych,
 • gaz ziemny jest zużywany wyłącznie na potrzeby ogrzewania lub c.w.u., a jego zużycie jest mierzone odrębnym gazomierzem,
 • istnieją dokumenty potwierdzające rzeczywiste zużycie ciepła lub gazu ziemnego z ostatnich 3 lat poprzedzających sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej oraz w okresie tym nie przeprowadzano robót budowlanych wpływających na charakterystykę energetyczną budynku lub jego części,
 • budynek lub jego część nie posiadają chłodzenia,
 • dla budynku (jego części) da się określić powierzchnię o regulowanej temperaturze powietrza

Cena zwiera podręcznik:  Podstawy teoretyczne i praktyka świadectw charakterystyki energetycznej

Opis

Program w wersji ArCADia-TERMOCAD ŚCHE umożliwia wykonywanie świadectw wszystkich budynków z uwzględnieniem chłodzenia oraz oświetlenia zgodnie z rozporządzeniem MIiR z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej.

Program daje możliwość wykonania świadectwa metodą obliczeniową lub zużyciową. Projektant pracujący w programie ArCADia-TERMOCAD może wykonać świadectwo energetyczne budynku metodą zużyciową dla każdego, nie tylko mieszkalnego, rodzaju budynku jedno- lub wielofunkcyjnego spełniającego wymagania podane w rozporządzeniu MIiR
z 27.02.2015 r. Zastosowanie metody zużyciowej pozwala na wyznaczenie świadectwa charakterystyki energetycznej
w oparciu o faktycznie zużytą ilość energii, jeżeli:

 • ciepło na potrzeby ogrzewania lub c.w.u. jest dostarczane z sieci ciepłowniczej lub gazowej,
 • zużycie ciepła, gazu ziemnego, c.w.u. rozlicza się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych,
 • gaz ziemny jest zużywany wyłącznie na potrzeby ogrzewania lub c.w.u., a jego zużycie jest mierzone odrębnym gazomierzem,
 • istnieją dokumenty potwierdzające rzeczywiste zużycie ciepła lub gazu ziemnego z ostatnich 3 lat poprzedzających sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej oraz w okresie tym nie przeprowadzano robót budowlanych wpływających na charakterystykę energetyczną budynku lub jego części,
 • budynek lub jego część nie posiadają chłodzenia,
 • dla budynku (jego części) da się określić powierzchnię o regulowanej temperaturze powietrza.

 

W metodzie zużyciowej ilość ciepła lub gazu ziemnego zużytego przez okres ostatnich 3 lat podawana jest na podstawie faktur.

Po zakupieniu dodatkowych modułów program uzyskuje funkcjonalność, która w module Dobór grzejników pozwala dobrać ogrzewanie podłogowe, grzejnikowe, powietrzne i inne dla każdego pomieszczenia oraz wykonać obliczenia zysków ciepła do doboru urządzeń chłodzących w module Klimatyzacja – zapotrzebowanie na moc chłodniczą.

 

Funkcjonalność i możliwości ArCADia-TERMOCAD ŚCHE:

 • Wbudowany edytor graficzny TERMOCADIA.
 • Wbudowany edytor tekstowy ArCADia-TEXT.
 • Precyzyjna mapa OpenStreetMap.
 • Raport „Zestawienie przegród”.
 • Możliwość eksportu świadectw do Centralnego Rejestru Charakterystyki Energetycznej Budynków lub zapisu ŚCHE do plików XML.
 • Sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej dla wszystkich rodzajów budynków (również z chłodzeniem
  i oświetleniem).
 • Obliczanie świadectwa energetycznego według WT 2008/2014/2017/2021 oraz według rozporządzenia MI z dn. 6.11.2008 r., rozporządzenia MIiR z dn. 3.06.2014 r. i rozporządzenia MIiR z dn. 27.02.2015 r.
 • Obliczanie świadectwa dla budynku wielofunkcyjnego EPm.
 • Obliczanie emisji CO2 i wskaźnika UOZE.
 • Obliczanie parametrów przegród niejednorodnych.
 • Obliczanie współczynnika przenikania U okien na podstawie PN-EN ISO 10077: 2007.
 • Obliczanie współczynnika btr i temperatury stref nieogrzewanych na podstawie PN-EN ISO 13789.
 • Definiowanie wielu źródeł dla systemów ogrzewania i przygotowania c.w.u.
 • Praca grupowa – import zdefiniowanych stref cieplnych i struktury budynku.
 • Automatyczne obliczanie mostków cieplnych.
 • Podgląd wartości EP podczas obliczeń.
 • Zapis szablonów zdefiniowanych danych adresowych, przegród, źródeł ciepła/chłodu/oświetlenia.
 • Automatyczne sprawdzanie aktualizacji.
 • Kalkulator do obliczeń powierzchni i objętości, funkcje Cofnij i Powtórz, kopia zapasowa.
 • Edycja baz danych stacji meteorologicznych, aktynometrycznych i klimatycznych.
 • Obliczenia strat ciepła z wykorzystaniem struktury budynku.
 • Generowanie stref cieplnych na postawie temperatur i grup pomieszczeń.
 • Zestawienie systemów wentylacji w budynku.
 • Współpraca z programami ArCADia-ARCHITEKTURA i Ceninwest.
 • Automatyczne obliczanie mostków na podstawie projektu budynku stworzonego w programie ArCADia-ARCHITEKTURA.
 • Możliwość definiowania EPH+W, ∆EPC, ∆EPL i Umax.
 • Obliczanie współczynnika btr i temperatury stref niechłodzonych na podstawie PN-EN ISO 13789.
 • Definiowanie wielu źródeł dla systemów chłodu i oświetlenia.
 • Obliczenia rocznego zapotrzebowania na energię końcową dla instalacji oświetlenia według PN-EN 15193:2010.