CAD OUTLET

Ceinwest 2

290,00  356,70 

Ceninwest to program pozwalający na kompleksowe oszacowanie wartość inwestycji. Program dedykowany jest przede wszystkim dla projektantów biur projektowych oraz kosztorysowych, ale również dla inwestorów.

Program Ceninwest pozwala kompleksowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami oszacować wartość inwestycji obejmującą m.in. zakup działki, prace projektowe i przygotowawcze, budowę obiektów podstawowych, instalacji i wyposażenia. Jest narzędziem przydatnym dla inwestorów, biur projektowych i biur kosztorysowych w celu ustalenia wartości kosztorysowej inwestycji oraz tworzenia kosztorysów i wycen metodą uproszczoną (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym Dz.U. nr 130 poz. 1389).

WYMAGANIA SYSTEMOWE

 • Procesor Intel Core 2 Duo lub AMD Athlon II (zalecany min. Intel Core i5-6500)
 • 3 GB pamięci operacyjnej (zalecane min. 12 GB i system 64-bit)
 • 3 GB wolnego miejsca na dysku (zalecany dysk SSD)
 • karta graficzna kompatybilna z OpenGL, 1GB RAM
 • system: Windows 10 lub Windows 8.1 lub Windows 7 SP1 (zalecany Windows 10 64-bit)

 

Opis

MOŻLIWOŚCI:

 • Obliczanie wartości planowanych kosztów robót budowlanych oraz wartości planowanych kosztów prac projektowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 18.05.2004r.
 • Sporządzanie przedmiarów.
 • Szeroko rozbudowane opcje wydruku umożliwiające wprowadzanie własnego logo oraz modyfikacje strony tytułowej.
 • Możliwość tworzenia i modyfikowania własnych baz cenowych.
 • Wysoka funkcjonalność i szybkość sporządzania kosztorysów.
 • Użycie mnożników i krotności.
 • Wyświetlanie na bieżąco wartości kosztorysu.
 • Prosty i przyjazny interfejs użytkownika.
 • Możliwość wyboru podstawowych jednostek walutowych (zł, $, €, Ł), a także modyfikacji zgodnie z kursem podanym przez użytkownika,
 • Wbudowany słownik kodów CPV.
 • Możliwość zapisu kosztorysu w formacie RTF umożliwiającym odczyt w pakiecie MS Office.
 • Podział na fazy kosztorysu inwestycji.
 • Możliwość tworzenia i zapisu własnych pozycji z uwzględnienie RMS.
 • Dwa alternatywne widoki okna wpisywania danych: pierwszy zbliżony do wyglądu Eksploratora Windows, drugi do wyglądu tabeli programu Excel.
 • Możliwość wczytywania najpopularniejszych baz cenowych dostępnych na rynku np.: Bistyp, Sekocenbud, Orgbud (bez preferowania żadnej z nich).