CAD OUTLET

I.T.I. 4 – INSTALACJE BUDOWLANE

130,00  159,90 

I.T.I. – INTERAKTYWNE TABLICE INŻYNIERSKIE  to podręczny kalkulator dla inżynierów, jest to kompendium wiedzy zawierające narzędzia niezbędne w pracy inżyniera, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb branży budowlanej. Program zaprojektowany został jako zestaw mniejszych i większych modułów podzielonych na grupy tematyczne. W skład tablic wchodzą zarówno niewielkie aplikacje odpowiadające zbiorom tabel w różnych źródłach książkowych, najnowszych normach itp, oraz proste programy liczące z różnych dziedzin wiedzy inżynierskiej.

I.T.I. 4 – INSTALACJE BUDOWLANE składa się z dwóch części I.T.I.-BASIC i I.T.I. – INSTALACJE , dedykowane one są jest dla wszystkich inżynierów zajmujących się projektowaniem w zakresie inżynierii środowiska. Łączenie zawierają  52 modułów obejmujących takie zagadnienia z fizyki budowli, matematyki jak również  projektowanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, gazowych i grzewczych.

WYMAGANIA SYSTEMOWE

 • Procesor Intel Core 2 Duo lub AMD Athlon II
 • 3 GB pamięci operacyjnej
 • 3 GB wolnego miejsca na dysku
 • karta graficzna kompatybilna z OpenGL, 1GB RAM
 • system: Windows 10 lub Windows 8.1 lub Windows 7 SP1

 

Opis

I.T.I. 4 – BUDOWNICTWO  składa się z trzech modułów

 • I.T.I – BASIC

 • I.T.I – INSTALACJE

 

W skład modułu I.T.I – BASIC wchodzą następujące moduły obliczeniowe

Podręczne

 • Obliczanie rat kredytowych
 • Przeliczanie jednostek
 • Kalkulator

Matematyka

 • Rozwiązywanie układów równań do 5 niewiadomych.
 • Znajdowanie pierwiastków wielomianów do 20 stopnia.
 • Operacje na macierzach.
 • Charakterystyki geometryczno-wytrzymałościowe 32 figur płaskich.
 • Charakterystyki geometryczne 18 podstawowych brył.
 • Statystyka.
 • Transformacja układu współrzędnych.
 • Wzory matematyczne.
 • Wykresy funkcji. Obliczanie całki oznaczonej z funkcji w zadanym przedziale.

 

Budownictwo

 • Belki jednoprzęsłowe. (24 schematy)
 • Tablica profili stalowych.
 • Tarcica iglasta według PN-75/D-96000.
 • Geometria schodów.
 • Parametry elementów murowych drobnowymiarowych.
 • Obliczanie współczynnika przenikania ciepła przegród.
 • Wyznaczanie parametrów gruntów według PN-81/B-03020.

W skład modułu I.T.I – INSTALACJE wchodzą następujące moduły obliczeniowe:

Moduł przeznaczony jest dla wszystkich inżynierów zajmujących się projektowaniem w zakresie inżynierii środowiska , zawiera on 32 modułów obejmujących takie zagadnienia jak: projektowanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, gazowych i grzewczych.

Woda

 • Przeciętne zużycie wody wg rozporządzenie MI z dnia 14.01.2002 r..
 • Wyznaczanie przepływu obliczeniowego dla przyłącza wodociągowego wg PN 92/B01706.
 • Obliczenia zapotrzebowania na wodę.
 • Dobór rurociągu wodociągowego.

Kanalizacja

 • Wyznaczanie przepływu obliczeniowego dla przyłącza kanalizacyjnego sanitarnego wg PN-EN 10256-2.
 • Obliczanie pojemności zbiorników bezodpływowych.
 • Wyznaczanie małych oczyszczalni ścieków: pojemność zbiornika anaerobowego, długość drenażu rozsączającego.
 • Wyznaczanie powierzchni zlewni zredukowanej.
 • Wyznaczanie ilości wód deszczowych.
 • Obliczanie wielkości separatorów tłuszczów dla kuchni przemysłowch wg PN-EN 1825-2.
 • Obliczanie wielkości separatorów tłuszczów dla małych zakładów przetwórstwa mięsnego wg PN-EN 1825-2.
 • Obliczanie wielkości separatorów substancji ropopochodnych wg PN-EN 858-2.
 • Dobór rurociągu kanalizacyjnego.
 • Wyznaczanie przepływów przez kanały otwarte.
 • Obliczanie pojemności zbiornika retencyjnego przepływowego.

Gaz

 • Zapotrzebowanie na gaz dla budynku.
 • Obliczanie kubatury pomieszczenia dla zainstalowanych urządzeń gazowych.

Ogrzewanie

 • Zawór bezpieczeństwa instalacji centralnego ogrzewania.
 • Dobór średnicy rurociągu centralnego ogrzewania.
 • Obliczenia mocy i pojemności zbiornika.
 • Pojemność zamkniętego naczynia wzbiorczego.
 • Dobór mocy nagrzewnicy.
 • Pojemność zasobnika wody grzewczej.

Wentylacja

 • Obliczanie strumienia objętości powietrza wentylacyjnego na podstawie stężenia zanieczyszczenia gazowego.
 • Strumień objętości powietrza wentylacyjnego na podstawie zysków wilgoci.
 • Obliczanie wentylacji garaży.
 • Obliczanie strumienia objętości powietrza wentylacyjnego na podstawie zysków/strat ciepła.
 • Dobór wymiarów kanałów wentylacyjnych.
 • Bilans powietrza wentylacyjnego.
 • Obliczanie strumienia powietrza wentylacyjnego przez okap wg VDI 2025.

 

 Klimatyzacja

 • Dobór średnic rurociągów wody lodowej.
 • Dobór mocy chłodnicy.