CAD OUTLET

Wyświetlanie jednego wyniku

  • INTELLICAD 2009 SE PL

    Cena:370,00  455,10 

    IntelliCAD 6 Classic jest produktem opartym o program ArCADia-INTELLICAD 2009. Silnikiem graficznym programu jest czysta kompilacja ITC Intellicad 6.6.7, nie zawiera on w sobie funkcjonalności bazowych modułu ArCADia-START, więc mimo swojej nazwy program nie jest wersją z elementami systemu ArCADdia.

    Program IntelliCAD wspomaga rysowanie dokumentacji 2D i 3D. Ze względu na swą filozofię działania oraz ten sam format zapisu danych DWG 2013 w pracy przypomina wcześniejsze wersje program AutoCAD lub programów wywodzących się z rodziny INTELLICAD takich jak ZWCAD, BricsCAD czy gstarCAD. Praca na warstwach, linia komend, pełna personalizacja ustawień (poleceń, pasków narzędzi, skrótów i aliasów), możliwość importu linii, kreskowań i stylów wymiarowania to podstawowe opcje programu. Ponadto pozwala on na tworzenie i modyfikację dokumentacji 2D i 3D, wczytywanie podkładów rastrowych (BMP, JPG, TIF i PNG), opis czcionkami TrueType lub SHX, wymiarowanie liniowe i kątowe z zapisem styli, zapis i obsługę bloków (także z atrybutami), wczytywanie aplikacji napisanych w LISP i SDS. W dokumentach 3D istnieje możliwość pracy z teksturami, światłem i tworzenia renderingów.